Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
Sabtu - 25 Februari 2017
  • Instagram
  • facebook
  • twitter
Program Pengajian- Bidang Pengajian

Pemakanan Komuniti

 

Bidang Pemakanan Komuniti menekankan integrasi makanan, pemakanan, kesihatan dan penyakit berkait dengan makanan dari perspektif polisi, program dan penyelidikan.  Kursus yang ditawarkan merangkumi perkembangan isu-isu terkini yang mempengaruhi pengambilan makanan, status pemakanan, dan morbiditi dan mortaliti berkait dengan pemakanan.  Pelajar akan memperoleh kemahiran dalam analisis kritis penerbitan, penyediaan manuskrip dan pembentangan seminar.

 

Pemakanan Klinikal

 

Pemakanan Klinikal adalah bidang pengajian yang mengaplikasi pengetahuan dalam prinsip biokimia dan fisiologi untuk memahami perhubungan antara pemakanan dan penyakit dalam penyelidikan dan amalan klinikal. Bidang ini menyediakan pengetahuan pemakanan klinikal terkini untuk diintegrasikan dalam sistem penjagaan kesihatan. Bidang ini meliputi penyelidikan pemakanan dalam pencegahan dan pengurusan penyakit dengan melaksanakan penyelidikan pemakanan klinikal berasaskan hasil dan intervensi kepada pelbagai lapisan masyarakat.

 

Sains Forensik

 

Pengajian dan penyelidikan di dalam Sains Forensik merangkumi kajian berkenaan proses pereputan tisu termasuklah faktor persekitaran sperti tanah dan peranan mikro-organisma sebagai indikator. Skop bidang ini turut meliputi teknik pengenalpastian DNA, cap jari, tisu manusia, tulang, dan analisis kimia.  Penyelidikan dalam bidang sains forensik memberi ruang dalam pembangunan kaedah terkini dalam pengenalpastian kes forensik. Penyelidikan juga boleh menjurus kepada pembangunan imej digital rekonstruktif sesuatu struktur tercerai. Bidang ini juga meliputi penyelidikan berkenaan keupayaan dan peranan haiwan seperti anjing yang mampu mengesan tisu manusia, dadah, bom atau bahan terlarang.   Bidang sains forensik saling berkait dengan pelbagai disiplin seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, kimia, farmakologi molekular dan toksikologi.

 

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

 

Bidang pengajian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  merangkumi skop penyelidikan yang meluas termasuk bidang Keselamatan Pekerjaan, Higen Industri, Ergonomik, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Keselamatan Bahan Kimia, Rehabilitasi Pekerja dan Perubatan Pekerjaan. Pelajar akan berpeluang menjalankan penyelidikan di makmal atau di lapangan. Hasil kajian akan dapat membantu syarikat atau jabatan kerajaan dalam merangka sistem pengurusan dan keselamatan yang lebih efektif.

Sains Pemakanan

 

 

Bidang Sains Pemakanan memberi fokus tentang kajian pemakanan dan amalan diet dalam memelihara kesihatan manusia. Bidang ini memberi penekanan terhadap keperluan, metabolisma dan fungsi nutrien, pemakanan dan aktiviti fizikal. Bidang ini juga meliputi penggunaan kaedah makmal yang terkini dalam kimia makanan, keselamatan makanan, biokimia pemakanan dan biokimia klinikal.  Pelajar akan memperoleh kebolehan dalam analisis kritis penerbitan, penyediaan manuskrip dan pembentangan seminar.

 

Anatomi Manusia

 

Fokus pengajian Anatomi Manusia adalah bertumpu kepada struktur dan fungsi badan manusia. Bidang ini memberi peluang kepada pelajar siswazah yang berminat untuk menceburi bidang anatomi gunaan, dan/atau yang ingin bekerja sebagai pengajar di sekolah perubatan. Bidang ini menawarkan pelbagai disiplin penyelidikan struktur dan fungsi biologi dari ultrastruktur ke tahap anatomi kasar, seperti morfologi anatomi kasar, embriologi manusia, neuroanatomi, neuroendokrinologi, struktur biologi (histologi), antropologi bologi dan sel biologi, terutamanya di dalam bidang anatomi dan neurobiologi yang berkait rapat dengan klinikal. MSc dalam bidang anatomi membuka peluang kepada bidang pekerjaan seperti ahli terapi fizikal/ pekerjaan. Manakala, kelulusan PhD dalam bidang anatomi memberi peluang kepada pelajar untuk mencapai tahap yang tinggi dalam kecekapan ilmiah dan sejurus itu, membangunkan kapasiti untuk menyumbang ilmu dalam bidang sains anatomi.

 

Patologi Kimia

 

Patologi Kimia adalah cabang bidang patologi yang merangkumi analisis dan interpretasi ujian biokimia dalam proses saringan, diagnosis, rawatan dan penghindaran penyakit. Bidang ini membincangkan perubahan parameter biokimia di dalam darah dan cecair badan seperti glukos, enzim, hormon, mineral, ion, RNA , DNA dan sebagainya dalam memahami etiologi, patofisiologi dan perkembangan penyakit. Ia juga merangkumi kajian asas struktur biokimia, komposisi dan tindak balas bahan-bahan kimia dalam sistem kehidupan dengan memberi penekanan kepada perkembangan, penilaian dan validasi teknologi baru. Penyelidikan dalam bidang ini meliputi tetapi tidak terhad kepada bidang farmakologi, fisiologi, mikrobiologi, biologi molekul, immunokimia, neurokimia, dan kimia bioinorganik, biorganik dan biofizik.

Genetik Manusia

 

Genetik Manusia merupakan bidang yang meliputi pengajian dan penyelidikan mengenai biologi, genetik dan perubatan yang secara khususnya melibatkan aspek keturunan dalam manusia. Dalam bidang perubatan, genetik memainkan peranan yang semakin penting dalam ramalan, diagnosis, dan rawatan penyakit.  Penyelidikan dalam bidang ini menekankan aspek penglibatan sifat semulajadi dan tingkah laku gen terutamanya dalam penyakit  genetik dan keturunan.  Dengan menggunakan kaedah terkini penyelidikan sel, biokimia, biologi molekul, dan teknologi gen, penyelidikan dalam bidang ini juga bertujuan untuk mengenalpasti cara pewarisan, faktor yang mempengaruhi kewujudan penyakit genetik dan bagaimana ia berbeza di antara individu, umpamanya penyaringan mutasi dan polimorfisme nukleotida tunggal (SNPs).

 

Hematologi

 

Bidang pengajian Hematologi merangkumi skop yang luas meliputi dari penyakit berkaitan sel darah merah terutamanya talasemia, kanser hematologi, gangguan platelet kepada perubatan transfusi. Interaksi gen-gen serta korelasi genotip-fenotip dikaji secara mendalam untuk meningkatkan pemahaman mengenai rangkaian hematologi. Dengan menggunakan kaedah terkini yang terdapat di makmal, reka bentuk kreatif dan penyelesaian inovatif dilaksanakan secara aktif untuk memudahkan pengenalan penyakit dan menterjemahkan penyelidikan asas ke aplikasi berkesan. Para penyelidik dalam bidang ini juga sangat mahir dalam pengkhususan masing-masing dan terdapat usaha-usaha kerjasama yang kukuh dalam unit dan juga dengan para penyelidik dalam negara dan antarabangsa. Penyelidikan dalam bidang ini bukan sahaja akan mencabar pemikiran kritikal tetapi juga meluaskan sempadan sains.

 

Biologi Keimunan

 

Biologi Keimunan adalah bidang pengajian ke atas sistem imun dan fenomena keimunan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pencerobohan bahan asing.  Biang ini  meliputi penyelidikan asas struktur, perkembangan, pertumbuhan dan fungsi sel dan organ sistem imun (imunologi asas).  Hasil penyelidikan seperti ini telah membolehkan aplikasi prinsip-prinsip keimunan, contohnya dalam ujian diagnostik (tindakbalas antigen-antibodi), ujian diagnosis kesihatan (esei fungsi sel dan humoral) dan pencegahan penyakit (imunisasi).  Bidang ini juga mengguna pakai ilmu asas imunologi untuk memahami bagaimana kecacatan dalam sistem imun boleh mengakibatkan penyakit seperti jangkitan, alahan, penyakit autoimun dan penyakit ‘graft versus host’ dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pengurusan kesihatan termasuk dalam pencegahan, diagnosis dan rawatan.

 

Imunofarmakologi

 

Imunofarmakologi merupakan pertindihan imunologi dan farmakologi. Ianya meliputi farmakologi komponen perantara dan sel yang terlibat dalam disfungsi keimunan dan inflamasi, serta bagaimana komponen ini berinteraksi menghasikan gerakbalas tegar dan bagaimana disfungsi dalam laluan ini membawa kepada patologi. Penyelidikan dalam bidang ini tertumpu kepada drug yang mengawalatur sistem imun dan melibatkan berbagai disiplin seperti imunologi, farmakologi, toksikologi, patologi, biologi sel, biologi molekul dan kimia organik/sintetik/ubatan. Asas imunofarmakologi adalah sistem imun yang merupakan satu sistem yang pelbagai dan kompleks yang terdiri daripada berbagai jenis sel, hormon and molekul pengisyaratan. Imunofarmakologi bertujuan untuk menghasilkan rawatan dan ubat-ubatan untuk merawat penyakit atau meningkatkan pengetahuan saintifik dalam bidang ini. Manipulasi imunofarmakologi sistem imun melibatkan penggunaan agen imunorangsangan dan imunorencatan yang meliputi  berbagai drug dan produk pemakanan. Peningkatan dalam kefahaman disfungsi sistem imun sebagai asas kebanyakan penyakit kronik telah menghasilkan disiplin ini sehinggakan terdapat beberapa jurnal saintifik yang memberi tumpuan khusus kepada penyelidikan imunofarmakologi.

Mikrobiologi Perubatan

 

Mikrobiologi Perubatan merangkumi mikroorganisma yang menyebabkan penyakit berjangkit. Penyelidikan dalam bidang ini meliputi epidemiologi molekul, pencegahan dan kawalan ejen berjangkit; patogenesis penyakit dan imuniti. Peningkatan kefahaman dan kajian berkaitan mikroorganisma menghasilkan idea intervensi yang memberi sumbangan kepada komuniti sejagat.

Parasitologi Perubatan

 

Bidang pengajian ini merangkumi beberapa sub-bidang seperti protozologi perubatan, helmitologi perubatan, entomologi perubatan, immunoparasitologi, malaria bioteknologi dan penyakit oportunis dan kemunculan penyakit baharu.  Kursus ini memberi fokus terhadap hubungan parasit dan vektor yang merupakan punca terhadap penyakit parasit dengan memberi penekanan terhadap aspek-aspek seperti patogenesis, ciri-ciri klinikal, diagnosis, epidemiologi, rawatan dan langakah-langkah pencegahan penyakit di peringkat pesakit mahupun di peringkat komuniti yang berisiko. Para pelajar juga didedahkan dengan kaedah penyelidikan samada di makmal mahupun di lapangan di mana ini akan menggunapakai kemahiran teknikal dan juga kemahiran insaniah yang bersesuaian ke arah melahirkan  penyelidik, pentadbir atau apa jua bidang yang berkaitan dengan parasitologi perubatan.

 

Perubatan Molekul

 

Bidang pengajian Perubatan Molekul mendedahkan pelajar menggunakan teknologi genetik biokimia dan molekul bagi menjalankan penyelidikan dalam bidang-bidang patogenesis penyakit, diagnosis dan pengurusan penyakit. Kajian berkaitan dengan mekanisma molekul tindakan ubatan adalah merupakan bahagian penting dalam bidang ini untuk memudahkan penemuan ubat-ubatan baru dengan mekanisma tindakan yang khusus. Penyakit-penyakit yang akan dibincangkan termasuk kanser, penyakit kardiovaskular, kencing manis, penyakit-penyakit jangkitan mikrob dan penyakit neurodegeneratif. Siswazah dari bidang ini akan menyumbang kepada penyelidikan dalam bidang perubatan molekul.

 

Sel Stem

 

Sel Stem merupakan bidang yang menawarkan pengajian dan penyelidikan biologi sel stem yang meliputi pelbagai disiplin asas termasuklah biologi sel, molekular, genetik, immunomodulasi, neurosains, hematologi, kanser dan lain-lain lagi. Penyelidikan dalam bidang ini juga merangkumi pemahaman asas mengenai proses pembezaan sel stem dan perkembangan sel, samada sel normal atau berpenyakit. Hasil kajian dari bidang ini amat penting dan berguna untuk aplikasi klinikal terutama untuk perubatan regeneratif, terapi sel, dan transplantasi.

 

Neurosains

 

Neurosains merupakan bidang yang berkait rapat dengan pengajian dan penyelidikan saintifik sistem saraf yang merangkumi perkembangan saraf, kematangan dan fungsi saraf serta patogenesis penyakit neurologi. Pada dua dekad yang lalu, bidang ini telah berkembang dengan pesat sebagai salah satu bidang penting dalam perubatan.  Kini bidang ini merangkumi pelbagai disiplin sains seperti biofizik, psikologi, neuroinformatik, genetik, biologi sel dan molekul, neurofarmakologi dan toksikologi, neuroelektrofisiologi dan neuroperubatan.

 

Toksikologi dan Farmakologi

 

Bidang pengajian ini menjurus kepada kajian saintifik interaksi drug dan racun/biohazard ke atas sistem biologi secara in vivo atau in vitro, atau kedua-dua sekali. Bidang ini meliputi kajian farmako/toksiko-dinamik, farmako/toksiko-kinetik, tindakan drug/toksin, tindak balas badan terhadap drug, interaksi drug-drug/toksin secara spesifik dan perubahan parameter yang dikaji. Kajian tentang laluan dan mekanisma tindak balas turut diberi penekanan. Termasuk juga penilaian ekstrak, sebatian bioaktif daripada sumber semula jadi (tumbuhan dan haiwan) atau sintetik serta potensinya dalam penemuan drug dan fungsi fisiologi berkaitan dengan masalah toksikologi.

 

Fisiologi Manusia

 

Bidang yang menjurus kajian saintifik interaksi drug dan kajian saintifik ke atas racun/biohazard ke atas sistem biologi. Ini meliputi kajian farmako/toksiko-dinamik, farmako/toksiko-kinetik,  tindakan drug/toksin, tindak balas badan terhadap drug, dan interaksi drug-drug/toksin secara spesifik. Termasuk juga penilaian ekstrak, sebatian bioaktif daripada sumber semula jadi (tumbuhan dan haiwan) serta potensinya dalam penemuan drug dan fungsi fisiologi berkaitan dengan masalah toksikologi.

Perubatan Psikologi

 

Bidang pengajian ini memberi fokus kepada kajian dan pembangunan modaliti penilaian dan rawatan psikiatri dan masalah psikologi di mana ia merangkumi pemahaman mengenai tingkahlaku manusia dalam konteks kesihatan psikologi dan penyakit. Bidang ini juga merangkumi sub-bidang termasuk tindak balas individu dengan penyakit dan penyakit psikiatri kronik, pengaruh psikologi ke atas berlakunya penyakit, memahami dan menambahbaik proses penyesuaian di luar institusi kesihatan mental, psikiatri warga emas, kecelaruan di kalangan kanak-kanak dan remaja, patuh kepada rawatan dan penentu tingkahlaku kesihatan. Ia juga melibatkan pemahaman bagaimana individu bertindakbalas dalam menjalani saringan kesihatan mental, simtom, dan penyakit, interaksi di antara penyakit fizikal dan mental secara meluas termasuklah psikosomatik dan reaksi psikologi ke atas masalah fizikal. Penyelidikan yang meningkatkan pemahaman dan rawatan  terhadap masalah sedemikian adalah satu komponen yang penting untuk memperbaiki strategi rawatan individu yang mempunyai kondisi kesihatan mental seterusnya menterjemahkan dapatan-dapatan kajian kepada penambahbaikan khidmat kesihatan mental yang sebenar di Malaysia.

 

Kesihatan Awam

 

Bidang Kesihatan Awam menyediakan pelajar untuk menangani cabaran melalui kaedah yang menggabungkan pengetahuan terkini kesihatan awam, pemikiran rasional dan keupayaan membuat keputusan, profesionalisme, etika dan kolaborasi. Graduan akan memperoleh pengetahuan mendalam mengenai topik khas teori dan aplikasi, kemahiran tinggi skil analisa, penilaian kritikal atau aplikasi professional, dan keupayaan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, berfikir dan bertindak secara tegas dan bebas.  Aktiviti-aktiviti pengajaran termasuklah topik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran dan sebab-musabab penyakit dalam masyarakat, tingkah laku, organisasi, masalah kesihatan masyarakat, kawalan dan langkah-langkah pencegahan dan aktiviti, serta bidang-bidang lain yang terlibat dalam kesihatan awam. Pendekatan pengajaran yang digunakan adalah berdasarkan tiga peringkat pencegahan penyakit, iaitu pencegahan rendah, menengah dan tertiari. Oleh itu, semua bidang utama kesihatan awam perlu dirawat sebagai disiplin  holistik dan bersepadu. Pada masa yang sama, ia menawarkan peluang untuk kajian penyelidikan secara mendalam dijalankan untuk menghasilkan sumbangan bukan sahaja kepada penulisan akademik, tetapi juga untuk menyelesaikan isu-isu kesihatan awam semasa.

 

Promosi Kesihatan

 

Promosi Kesihatan merupakan bidang dalam kesihatan awam. Bidang ini memberi tumpuan kepada pengajian dan penyelidikan berkaitan proses meningkatkan keupayaan individu mengawal kesihatan diri dan faktor yang mempengaruhi, dan seterusnya meningkatkan kesihatan mereka.  Bidang ini bertujuan meningkatkan kapasiti individu, keluarga dan komuniti meningkatkan status kesihatan mereka.

 

Pengurusan Perkhidmatan

Kesihatan

 

Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan merupakan bidang dalam kesihatan awam. Bidang ini memberi tumpuan kepada pengajian dan penyelidikan terhadap sistem kesihatan, organisasi, tingkahlaku, kakitangan, perkhidmatan, kualiti, utilisasi, beban penyakit, kos, perancangan, polisi dan operasi sistem kesihatan. Bidang ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan skil pengurusan perkhidmatan kesihatan.

 

Epidemiologi dan Biostatistik

 

Epidemiologi dan Biostatistik merupakan bidang dalam kesihatan awam.  Bidang ini memberi tumpuan kepada pengajian dan penyelidikan berkaitan kejadian penyakit, sebaran, penyebab, penularan, pencegahan dan kawalan, serta pemantauan dan pengawasan penyakit. Analisa data epidemiologi menggunakan statistik dapat menghurai kejadian penyakit dan hubungkaitnya dengan pelbagai faktor. Bidang ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan skil dalam pencegahan dan kawalan, pemantauan, pengawasan dan pengurusan sesuatu penyakit.

 

Kesihatan Persekitaran

 

Bidang pengajian Kesihatan Persekitaran terdiri daripada aspek kesihatan manusia termasuk kualiti kehidupan yang ditentukan oleh faktor fizikal, kimia, biologi, sosial serta psikososial dalam persekitaran. Bidang ini juga merujuk kepada teori dan praktis di dalam menilai, memulih, mengawal dan mencegah faktor-faktor  persekitaran yang berpotensi memberi  kesan negatif kepada generasi masakini serta yang akan datang.

 

Pengimejan Molekul

 

Pengimejan Molekul adalah kajian yang melibatkan visualisasi fungsi selular (dalam manusia atau haiwan) melalui teknik imbasan termaju. Bidang ini berpotensi besar dalam diagnosis penyakit berkaitan kanser, saraf dan kardiovaskular termasuk infeksi dan inflamasi. Teknik klinikal ini digunapakai untuk mengesan penyakit diperingkat awal, menilai keberkesanan rawatan yang diberikan  serta memantau penyakit sewaktu rawatan susulan. Bidang ini dijangka  dapat memberi impak ekonomi yang besar kerana berpotensi mengesan penyakit diperingkat awal serta tepat  dengan menggunakan peralatan seperti  MR (Resonans Magnetik), Pengimejan optik dan Modaliti Hibrid (PET-CT, SPECT-CT, molecular-MR atau Mamografi-PET). Pengimejan molekul berbeza daripada pengimejan konvensional melalui pengunaan ‘biology tracer’ sebagai penanda yang dapat dilihat dan dibaca melalui  imej yang terhasil. Keupayaan bidang ini membuka peluang untuk menginovasikan bidang pengimejan perubatan melalui integrasi pelbagai disiplin yang melibatkan bidang sains, teknologi, perubatan dan farmasi.

 

Kejururawatan

Bidang pengajian ini menawarkan pelajar kejururawatan untuk merekabentuk dan menjalankan penyelidikan saintifik, yang mengukuhkan asas teori dalam amalan kejururawatan serta penyampaian dan praktik jagarawatan  kesihatan.  Fokus utama penyelidikan kejururawatan adalah untuk meningkatkan tahap jagarawatan kesihatan penduduk, klien, dan keluarga mereka.  Empat tema teras penyelidikan kejururawatan mewakili kekuatan penyelidikan dan pengalaman staf akademik di Unit Kejururawatan UPM. Ini merangkumi jagarawatan kritikal, jagarawatan kesihatan komuniti, jagarawatan pediatrik, dan  jagarawatan medikal surgikal.  Secara keseluruhan peningkatan pengetahuan dan kemahiran kejururawatan berlandaskan bukti, mendasari penyelidikan kejururawatan.

 

 

Kemaskini Terakhir : Mon, 02 Feb 2015 (norazlinazul)

Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
  • SIRIM-UKAS
  • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017