Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
Sabtu - 25 Februari 2017
 • Instagram
 • facebook
 • twitter
Pengenalan
Ketua Jabatan

Prof. Madya Dr. Juliana Jalaludin
Profesor Madya  / Ketua Jabatan
Emel : juliana@upm.edu.my
Tel. :03 8947 2401 / 03 8947 2397
Faks. :03 8947 2395


Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1996, manakala Unit Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan (EOH) telah ditubuhkan pada tahun 1997 di bawah Jabatan Pemakanan dan Kesihatan Komuniti. Unit ini kemudiannya diletakkan di bawah Jabatan Kesihatan Komuniti pada tahun 1999. Pada tahun 2002, unit ini telah dipisahkan kepada dua, iaitu unit Kesihatan Alam Sekitar serta unit Keselamatan dan Kesihatan. Pada tahun 2009, kedua-dua unit telah digabungkan dan dikenali sebagai Unit Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan.

Jabatan ini telah dilancarkan secara rasmi pada bulan Mac 2012 dan Profesor Madya Dr Juliana Jalaludin sebagai Ketua Jabatan. Jabatan ini terdiri daripada 15 staf akademik dan 4 staf sokongan.

Wawasan Jabatan

Sebagai sebuah organisasi pusat yang cemerlang dalam bidang Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dari segi pengajaran, penyelidikan dan perundingan.

Misi Jabatan

Berlandaskan kepada visi UPM sebagai universiti penyelidikan bertaraf global, misi jabatan akan berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan secara berterusan dalam pengendalian program pendidikan dan pembelajaran dalam bidang sains kesihatan persekitaran dan kesihatan pekerjaan di peringkat prasiswazah serta siswazah. Selain dari ini, jabatan juga akan meningkatkan kecemerlangan dalam penyelidikan, pengembangan dan perundingan bidang ini.


STRUKTUR ORGANISASI

 • Ketua Jabatan: Prof. Madya Dr. Juliana Jalaludin
 • Ketua Unit Kesihatan Persekitaran: Prof Madya Dr.Haliza Abdul Rahman
 • Ketua Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan: Dr.Irniza Rasdi
 • Penyelaras Program: Dr. Saliza Mohd Elias

STRATEGI JANGKA MASA PANJANG JABATAN1. Kualiti pendidikan

Untuk meningkatkan kualiti pengajaran, penyelidikan dan perundingan dengan memberi tumpuan kepada latihan profesional kakitangan di universiti-universiti tempatan atau luar negara.


2. Hubungan

Memupuk kerjasama dan rangkaian profesional di kalangan unit, jabatan, universiti tempatan dan antarabangsa, Kementerian Kesihatan (KKM), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Institut Kebangsaan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (NIOSH), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan agensi-agensi kerajaan dan swasta yang lain.


3. Kerjasama dengan fakulti-fakulti yang lain di UPM dan juga dengan universiti-universiti yang lain

Kerjasama dengan universiti luar negara yang disediakan rantaian oleh pelajar PhD yang sebelumnya (tutor) seperti University of Aberdeen, Universiti Sydney, Universiti of East Anglia (Norwich), LaTrobe University (Australia), University of Uppsala (Sweden), Mie University (Japan), Universitas Malahayati (Indonesia), Walailak University (Thailand) dan United Nations University.


4. Kursus jangka masa panjang

Kursus jangka panjang yang membawa kepada ijazah Doktor Falsafah yang ditawarkan dalam bidang-bidang seperti berikut:

 1. Kesihatan Persekitaran - Penilaian Risiko Kesihatan (racun perosak / logam berat), Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak, Kualiti Udara Dalaman & Luar, Pengurusan Sisa Pepejal & Toksik, Geokimia, Keselamatan Makanan, Kualiti Air & Kesihatan, Kimia Alam Sekitar, Toksikologi Alam Sekitar dan Tekanan & Psikologi.
 2. Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan - Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Ergonomik, Higen Industri, Keselamatan Industri, Penilaian Risiko Kesihatan Pekerjaan, Toksikologi Pekerjaan dan Psikologi Pekerjaan.


5. Latihan yang ditawarkan/diperlukan

Pengambilan kakitangan baru akademik dengan pelbagai bidang kepakaran; peluang untuk melanjutkan pelajaran di institusi di dalam dan di luar negara.


6. Geran

Projek kebangsaan, antarabangsa dan akan diteruskan yang meliputi hampir semua bidang kesihatan persekitaran dan pekerjaan. Ini bertujuan mengekalkan nombor penerbitan dan meningkatkan indeks-H setiap staf akademik.


HUBUNGI

 • No. Telefon : 03-89472396
 • No. Faks : 03 -89472395

Asia Pacific Environmental and Occupational Health Journal (APEOHJ)

Asia Pacific Environmental and Occupational Health Journal (APEOHJ)
adalah Jurnal rasmi Persatuan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia. APEOHJ ialah e-jurnal yang diterbitkan setiap suku tahun. APEOHJ bertujuan menangani penyelidikan semasa dalam bidang Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan, Sains Alam Sekitar, Higen Pekerjaan sebagai tambahan kepada sains perubatan dan penyelidikan kesihatan awam yang lain. APEOHJ adalah ahli COPE (Jawatankuasa Etika Penerbitan) dan berpegang kepada prinsip-prinsipnya, oleh itu kita hanya menerima kerja-kerja asal.

Sila layari laman web jurnal untuk maklumat lanjut. http://apeohjournal.org/index.php/v

Kemaskini Terakhir : Fri, 10 Feb 2017 (yubin)


Pejabat Am
Aras 1, Blok C (Akademik)
Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Telefon    03 8947 2395/2396
Faksimili  

Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
 • SIRIM-UKAS
 • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017